3Shape Scan Post

Strona główna » E-Sklep » 3Shape Scan Post

3Shape Scan Post

wkłady do skanowania

Producent: 3Shape

Dostępność: Na Zamówienie

Opis

Wkłady do skanowania to wskaźniki geometryczne wymagane do skanowania wkładów koronowo-korzeniowych. W przypadku skanowania wewnątrzustnego wkłady są umieszczane w kanałach korzeniowych. W przypadku skanowania modeli skanowane wkłady są w nich umieszczane w otworach utworzonych przez filary wycisków.

INSTALOWANIE WKŁADÓW W KANALE KORZENIOWYM

Wybrać odpowiedni wkład do skanowania, dopasowany do systemu i średnicy użytego wiertła. Należy również pamiętać o wybraniu odpowiedniej długości skanowanego wkład. „Główka” wkładu (cylindryczna część) nie może stykać się z zębami ani z innymi skanowanymi wkładami. Mogłoby to powodować wyginanie.

Zeskanuj sytuację wewnątrzustną zgodnie z instrukcją obsługi skanera. Upewnij się, że główka wkładu została całkowicie zeskanowana bez przerw, zarówno od góry, jak i z obu boków.

ZASTOSOWANIE Z WYCISKAMI I MODELAMI

Wykonywanie wycisków

Wybrać odpowiedni wkład do wycisków, dopasowany do systemu i do średnicy użytego wiertła. Należy również pamiętać o wybraniu odpowiedniej długości wkładów do wycisków. Wprowadzić wkład do wycisku do kanału korzeniowego pacjenta. Wykonać standardowy wycisk. Jeśli wkład do wycisków został w jamie ustnej wyjąć go.

Odlewanie modeli i skanowanie

Upewnić się, że wkład do wycisku znajduje się w wycisku i odlać model.

Wyjąć wkład do wycisku z modelu i zastąpić go odpowiednim wkładem do skanowania (o tej samej długości i średnicy). „Główka” wkładu (cylindryczna część) nie może stykać się z sąsiednimi zębami modelu ani z innymi skanowanymi wkładami. Mogłoby to powodować wyginanie. Zeskanować model z odpowiednimi informacjami o zamówieniu.

Okres przydatności:

Wkłady należy wyrzucić po 100 cyklach autoklawowania lub po dwóch latach, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Wraz z upływem czasu wkłady mogą zmieniać rozmiary poza dopuszczalne granice i nie pozwalać na uzyskanie dokładnych wyników skanowania.