Szybki test na grypę – Influenza A+B

Strona główna » E-Sklep » Szybki test na grypę – Influenza A+B

Szybki test na grypę – Influenza A+B

590,00 

Brak w magazynie

Influenza A+B to szybki immunochromatograficzny test firmy BioMaxima do wykrywania antygenów wirusa grypy typu A i B w próbkach wymazów z górnych dróg oddechowych jako pomoc w diagnostyce grypy.

Brak w magazynie

Opis

Grypa jest chorobą wywoływaną przez wirusy, które atakują głównie górne drogi oddechowe – gardło, oskrzela, czasem również płuca. Przebieg infekcji charakteryzuje się wysoką gorączką, bólem mięśni, bólem głowy oraz kaszlem.

Cechy charakterystyczne

 • Wysoka czułość > 99% oraz specyficzność > 99%
 • Brak reakcji krzyżowych z powszechnymi patogenami układu oddechowego, innymi substancjami występującymi w próbkach wydzieliny nosogardzieli.
 • Czas otrzymania wyniku – 10 minut

Skład zestawu:

 • Kasetki testowe (20 szt.)
 • Bufor rozcieńczający (12 ml)
 • Probówki testowe (20 szt.)
 • Wymazówki (20 szt.)
 • Pipetki jednorazowe (20 szt.)
 • Instrukcja (1 szt.)
 • Zasada metody

  Test Influenza A+B jest szybkim testem immunochromatograficznym do wykrywania antygenów grypy typu A oraz B w próbkach wymazów z górnych dróg oddechowych jako pomoc w diagnostyce grypy.

  Na pasku testowym w rejonach (A) i (B) membrany nitrocelulozowej immobilizowane są mysie przeciwciała monoklonalne przeciwko antygenom wirusa grypy typu A i B (odpowiednio). W rejonie kontrolnym (C) immobilizowane są ponadto królicze przeciwciała poliklonalne przeciwko specyficznemu białku, sprzężonemu z zielonymi cząstkami polistyrenowymi, wchodzącymi w skład roztworu kontrolnego.

  Powierzchnia, na którą nanosi się próbkę, napylona jest roztworem testowym zawierającymi mysie przeciwciała monoklonalne przeciwko antygenom wirusa grypy typu B i mysie przeciwciała monoklonalne przeciwko antygenom wirusa grypy typu A sprzężone z czerwonymi cząstkami polistyrenowymi oraz roztworem kontrolnym, w którego skład wchodzi specyficzne białko sprzężone z zielonymi cząstkami polistyrenowymi.

  Po naniesieniu próbki do studzienki próbkowej dochodzi do jej podsiąkania wzdłuż paska testowego dzięki siłom kapilarnym. Próbka wypłukuje napylone na pasek roztwory: testowy i kontrolny. W przypadku próbek pozytywnych obecne w próbce antygeny (Influenza B / Influenza B) wiążą się z czerwonymi cząstkami polistyrenowymi za pośrednictwem odpowiednich, sprzężonych z nimi specyficznych przeciwciał. Po dotarciu do rejonu testowego na membranie nitrocelulozowej (B oraz A), immobilizowane tam przeciwciała wiążą właściwe im antygeny, połączone wcześniej z przeciwciałami sprzężonymi z czerwonymi cząstkami polistyrenowymi, dzięki czemu w rejonach testowych (B) oraz (A) pojawiają się czerwone prążki. Jeżeli próbka nie zawiera wykrywanych antygenów lub ich stężenia są niższe niż limit detekcji testu, kompleksy czerwonych cząstek polistyrenowych nie są wiązane w żadnym rejonie membrany nitrocelulozowej i prążki testowe nie pojawiają się.

  Zarówno w przypadku próbek pozytywnych, jak i negatywnych, immobilizowane w rejonie kontrolnym membrany nitrocelulozowej przeciwciała przeciwko specyficznemu białku sprzężonemu z zielonymi cząstkami polistyrenowymi wiążą te kompleksy, w wyniku czego pojawia się zielony prążek kontrolny, będący wewnętrzną kontrolą testu. Świadczy on o prawidłowej objętości naniesionej próbki oraz o jej prawidłowym przepływie wzdłuż paska testowego.

  Pobieranie i przygotowanie próbki

  • Próbki powinny być przebadane bezpośrednio po pobraniu. Jeśli nie jest to możliwe, mogą być przechowywane w lodówce do 8 godzin od pobrania.
  • Próbki z wydzieliny nosowej:
  • Wprowadzić sterylną wymazówkę do nozdrza, obracając jednocześnie w celu zebrania materiału ze ścianki nozdrza.
  • Powtórzyć procedurę dla drugiego nozdrza.
  • Próbki z wypłuczyn nosowych:
  • Zakroplić kilka kropel roztworu soli fizjologicznej do każdego nozdrza.
  • Wprowadzić cewnik przez nozdrze do tylnej nosogardzieli.
  • Ostrożnie i delikatnie zassać, następnie ruchem obrotowym powoli wycofać cewnik.
  • W celu uzyskania optymalnej próbki procedurę powtórzyć dla drugiego nozdrza.
  • Próbki na czas transportu powinny być przechowywane w temp. 2-8°C, jednak nie dłużej niż 8 godzin.

  Wykonanie testu

  Przed rozpoczęciem analizy należy ogrzać kasetki i próbki do temp. pokojowej (15-30°C). Foliowe opakowanie kasetki otwierać bezpośrednio przed wykonaniem badania.

  Procedura A z wykorzystaniem wymazu z nosa:

  • Używać oddzielnych probówek testowych dla każdej próbki (wymazówki). Dodać 15 kropli buforu rozcieńczającego do każdej probówki testowej.
  • Włożyć wymazówkę do probówki testowej z buforem, mieszać energicznie przez minimum 1 minutę, przyciskając końcówkę wymazówki do ścianki probówki. Odcisnąć wymazówkę o brzeg probówki w celu uzyskania jak największej ilości płynu z wymazówki; odciśniętą wymazówkę wyrzucić.
  • Wyjąć kasetkę z saszetki bezpośrednio przed użyciem i wykorzystać ją tak szybko jak to możliwe. Używać oddzielnych kasetek dla każdej próbki.
  • Nanieść dokładnie 4 krople do każdego okienka próbkowego. Uruchomić stoper.
  • Odczytać wynik w 10 minucie od nałożenia próbki.

  Procedura B z wykorzystaniem wypłuczyn z jamy nosowej.

  • Używać oddzielnych pipet i pojemników dla każdej próbki. Do probówki testowej przenieść 6 kropli pobranego materiału i 9 kropli buforu rozcieńczającego. Dokładnie wymieszać przez przynajmniej 2 minuty.
  • Wyjąć kasetkę z saszetki bezpośrednio przed użyciem i wykorzystać ją tak szybko jak to możliwe. Używać oddzielnych kasetek dla każdej próbki.
  • Nanieść dokładnie 4 krople do każdego okienka próbkowego. Uruchomić stoper.
  • Odczytać wynik w 10 minucie od nałożenia próbki.

  Interpretacja wyników

  • WYNIK POZYTYWNY Typ A: w okienku wyników pojawia się czerwony prążek testowy w rejonie (A) oraz zielony prążek kontrolny w rejonie (C).
  • WYNIK POZYTYWNY Typ B: w okienku wyników pojawia się czerwony prążek testowy w rejonie (B) oraz zielony prążek kontrolny w rejonie (C).
  • WYNIK POZYTYWNY Typ A oraz Typ B: w okienku wyników pojawiają się dwa czerwone prążki testowe: w rejonie (A) i w rejonie (B) oraz zielony prążek kontrolny w rejonie (C).
  • WYNIK NEGATYWNY: w okienku wyników pojawia się tylko zielony prążek kontrolny w rejonie (C).

  WYNIK NIEWAŻNY (NIEPRAWIDŁOWY): w okienku wyników nie pojawia się zielony prążek kontrolny (C), niezależnie od pojawienia się lub nie prążka / prążków testowych (A) i/lub (B). Przyczyną takiego wyniku może być niedostateczna ilość próbki, niewłaściwa procedura wykonania testu lub pogorszeniem jakości odczynników. Test należy powtórzyć używając nowej kasetki. Jeśli nieprawidłowości będą się powtarzać, należy zaprzestać wykonywania analiz i skontaktować się z dystrybutorem. Intensywność czerwonych prążków testowych może się różnić w zależności od stężenia wykrywanych antygenów w badanej próbce. Niemniej jednak wyniku testu nie należy na tej podstawie interpretować pod kątem ilościowym.