Zintegrowana sala operacyjna core richard wolf

Strona główna » E-Sklep » Zintegrowana sala operacyjna core richard wolf

Zintegrowana sala operacyjna core richard wolf

richard wolf

Zintegrowana sala operacyjna to cyfrowy system wykorzystujący najnowszej generacji moduły do transmisji danych i optymalizacji procesu zabiegu. System CORE to bardzo nowoczesne oraz kompleksowe wyposażenie sal operacyjnych

Opis

CORE to zcentralizowany system kontroli sali operacyjnej pozwalający na sterowanie narzędziami endoskopowymi, z funkcją wyświetlania, archiwizowania i przesyłania informacji do sali operacyjnej i poza nią. Zaawansowany system łączności i komunikacji z salą operacyjną jest przydatny podczas prowadzenia telekonferencji, szkoleń, w celach konsultacji oraz łączenia ze szpitalnymi systemami typu ACS, HIS i RIS.

Główne zalety systemu CORE:

 • wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów
 • znaczna poprawa warunków pracy personelu medycznego
 • planowane, redukowane koszty operacyjne
 • wysoki poziom standaryzacji wszystkich urządzeń podczas operacji
 • unikanie niewłaściwych czynności zabiegowych
 • lepsza kontrola oraz możliwość uzyskania większej swobody podczas operacji
 • bardziej wydajne procedury operacyjne
 • menu ergonomiczne i przyjazne dla użytkownika
 • intuicyjna nawigacja z hasłowymi zwrotami w języku polskim
 • archiwizacja obrazów endoskopowych, filmów wraz z danymi pacjentów
 • podłączenie do systemów PACS, RIS i HIS
 • operacje z użyciem kontroli głosowej niezależnej od użytkownika
 • równoległe wyświetlanie obrazów z różnych źródeł na dowolnych monitorach na salach operacyjnych
 • konsultacje podczas operacji z innymi specjalistami
 • wymiana doświadczeń między specjalistami współpracownikami oraz innymi specjalistami krajowymi i międzynarodowymi
 • transmisja do sali wykładowej i pokojów lekarskich
 • wideokonferencje

Zintegrowany blok operacyjny:

CORE zintegrowany system Sal Operacyjnych

Bazując na szczegółowych obserwacjach i badaniach prowadzanych podczas zabiegów na salach operacyjnych firma Richard WOLF opracowała system zarządzania pracą urządzeń Sali Operacyjnej.

Struktura modułowa systemu CORE pozwala sprostać rosnącym oczekiwaniom wobec wyposażenia sal operacyjnych i elastycznie adaptować go do nowych wymagań również poprzez rozbudowę w czasie.

Sterowanie urządzeniami z jednego źródła jest jednym z wymagań stawianych wyposażeniu przyszłościowych Sal Operacyjnych.

Celem systemu CORE jest optymalizacja wykorzystania Sali Operacyjnej czyli minimalizacja kosztów między innymi poprzez skrócenie czasu dostępności informacji niezbędnej Operatorowi podczas zabiegu oraz zwiększenie komfortu pracy Personelu.

System CORE umożliwia Operatorowi sterowanie wszystkimi zintegrowanymi urządzeniami z pola sterylnego Sali Operacyjnej. Oddanie takiego narzędzia w ręce Operatora ogranicza możliwość nieporozumień pomiędzy Nim a pozostałym Personelem, który do tej pory musiał zajmować się kontrolą urządzeń. Rozwiązanie takie również ogranicza ilość niezbędnego Personelu podczas zabiegu co w połączeniu zestawu LapMan (systemem kierowania endoskopowego) ze sterowaniem urządzeń systemu CORE za pomocą głosu umożliwia krok w stronę chirurgii jednoosobowej.

Połączenie CORE z systemem informatycznym dokumentacji Szpitala HIS, umożliwia Operatorowi w dowolnym momencie trwania zabiegu uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących Pacjenta (min. zdjęcia z CT, MR, dane informacyjne) oraz pozwala udokumentować dany moment lub fragment zabiegu.

Integracja systemów Bloku Operacyjnego CORE obejmuje również możliwość rozbudowy o zarządzanie obrazem i dźwiękiem wychodzącym oraz przychodzącym na Sale Operacyjne. Jednym z elementów które możemy zaproponować jest prowadzenie telekonferencji czyli możliwe wówczas staje się skonsultowanie na odległość w trakcie trwania zabiegu z inną osobą znajdującą się poza Salą Operacyjną a będącą ekspertem z danej niezbędnej w tym momencie dziedziny.

Modułowość kompletacji CORE to trzy systemy współpracujące z sobą do wyboru przez Państwa w czasie i sposobie implementacji.

core.control – scentralizowany system i zarządzanie urządzeniami

systemy kamer endoskopowych, źródeł światła, urządzeń HF, insuflatorów, pomp oraz innego sprzętu endoskopowego jak również stołów operacyjnych i oświetlenia.

Centralna jednostka systemu CORE pozwala chirurgom jak i instrumentariuszkom na kontrolę, za pomocą ekranu dotykowego lub poleceń głosowych, nad wszystkimi parametrami i funkcjami urządzeń.

Zakres wyposażenia do zabiegów laparoskopowych i endoskopowych ustalamy z Państwem indywidualnie. System urządzeń produkcji Richard Wolf oparty jest na interfejsie CAN-BUS, a jako standard otwarty pozwala na rozbudowę i ciągłe poszerzanie zakresu dostępnego sprzętu pracującego w ramach CORE.

core.docu HD system umożliwiający kompletne, cyfrowe zarządzanie obrazem i dokumentacją dotyczącą danego pacjenta. Zaczynając od stanowiska cyfrowej obróbki kończąc na rejestracji obrazu, obróbce i archiwizacji na serwerze pracującym w sieci.

core.media system przesyłania sygnałów video w rozdzielczości HD oraz dźwięku z sali operacyjnej w wybrane miejsca zaczynając od monitorów w Sali operacyjnej poprzez sale konferencyjne, gabinety lekarskie w dowolne miejsce na świecie poprzez sieć Internetu

System możemy dopasować do potrzeb Klienta.

Core,docu HD gwarantuje i łączy następujące funkcje:

 • nagrywanie nieruchomych obrazów i filmów video (użycie przy endoskopii, radiologii, ultradźwiękach itp.) poprzez oprogramowanie pozwalające na tworzenie i przechowywanie obrazów z obrębu sterylnego obszaru sali operacyjnej
 • odtwarzanie nagrań obrazów diagnostycznych różnych typów (np. rentgenowskich) na odpowiednich monitorach na Sali zabiegowej jak i na wybranych stanowiskach pracy poprzez przyjazne dla użytkownika sterowanie, również za pomocą głosu
 • szybkie tworzenie raportów z operacji połączone ze zdjęciami
 • łatwe tworzenie CD lub DVD z danymi pacjenta w formacie DICOM, JPEG, TIF lub AVI
 • rozbudowane składniki sieci dla PACS, RIS, HIS
 • wykorzystanie standardu DICOM do transferu podstawowych danych pacjenta
 • do dystrybucji obrazów (DICOM-SEND) w formacie DICOM do systemu PACS oraz
 • bazy obrazów (DICOM-STORE) w formacie DICOM które jest dostępne poprzez sieć PACS oraz za pomocą nowoczesnych urządzeń medycznych (np. rentgen, CT, MTR itp.)

Core.media

Zbiera sygnały z dostępnych źródeł i przesyła na dowolny monitor. Steruje urządzeniami dodatkowymi np. klimatyzacją, żaluzjami, kamerą bloku. Umożliwia dokonywanie zdalnych konsultacji poprzez wideokonferencje

Przykładem zakresu połączeń może być projektowany schemat dwóch sal operacyjnych z dodatkową salą zabiegową w tym przypadku cystoskopową i stanowiskiem do opisu zabiegu. System połączeń rozbudowywany będzie docelowo o stanowiska instrumentariuszek bezpośrednio na Sali Operacyjnej

Szybki import i wymiana informacji, obrazów jak i archiwizacja oraz łatwość wykorzystania przy raportach i opisach zabiegów to zalety systemu

CORE to kompleksowe rozwiązanie, które od nas wymaga przeprowadzenia profesjonalnych konsultacji z Państwem co do zakresu wymagań i oczekiwań Państwa jako przyszłego Użytkownika. Kładziemy nacisk zarówno na stronę praktyczną, dobór optymalnego wyposażenia endoskopowego, odpowiedni montaż i układ urządzeń (systemy kolumnowe, wózkowe) jak również na jakość aby zagwarantować bezproblemową pracę na Sali Operacyjnej.

Skład systemu CORE:

 • sprzęt endoskopowy
 • system zarządzania obrazem i dźwiękiem
 • RIWO-NET centralna jednostka zarządzania
 • sterowanie urządzeniami medycznymi:
 • sprzętem endoskopowym
 • stołami operacyjnymi
 • oświetleniem
 • elektrochirurgią
 • archiwizacją
 • chirurgia jednoosobowa
 • wideokonferencje

System CORE został zainstalowany między innymi w: