Project Description

Szyna CPM Kinetec Spectra

Szyna przeznaczona jest do ćwiczeń biernych stawu kolanowego oraz biodrowego. W czasie ćwiczeń jedynym zadaniem pacjenta jest całkowite rozluźnienie mięśni, wszystkie ruchy wykonuje urządzenie. Ruch wykonywany jest w zakresie od -10° do 120° ( zgięcie – wyprost) dla stawu kolanowego oraz od 75° do 10° (zgięcie – wyprost) dla stawu biodrowego. Za pomocą pilota reguluje się następujące parametry dla stawu kolanowego: zakres ruchu (ROM), prędkość ruchu oraz czas przerwy między kolejnymi ruchami.

Pokrętło umożliwia ustawienie pozycji stopy w następujących zakresach: od 40° do 30° (zgięcie podeszwowe – zgięcie grzbietowe), 30° (odwodzenie – przywodzenie).

Urządzenie wyposażone jest w specjalne pasy podtrzymujące kończynę, które uniemożliwiają jej niepożądany ruch, np. przesunięcie w bok.

  • Zgodność z anatomią,
  • Przegub umiejscowiony na wysokości stawu kolanowego umożliwia ruch stawu zgodny z jego anatomią. Staw kolanowy jest stawem zawiasowym, wykonującym ruchy zgięcia i wyprostu (w zgięciu możliwe ruchy rotacyjne),
  • Pokrętło znajdujące się w pobliżu podstawki pod stopę umożliwia regulowanie zgięcia stawu skokowego w określonym zakresie,
  • Urządzenie umożliwia regulowanie długości stelaża podtrzymującego kończynę dolną, tak aby był dopasowany do jej długości (regulacja dla długości kości udowej i piszczelowej),
  • Normy zakresów ruchu w stawach kończyny dolnej podczas ruchu biernego zbliżone do zakresów w szynie CPM:
  • staw kolanowy (zgięcie-wyprost): 0° do 130°,
  • staw biodrowy (zgięcie-wyprost): 15° do 125°,
  • staw skokowy (zgięcie-wyprost): 20° do 45°.